ปูกระเบื้องบนกำแพง ผนังห้อง ดูให้ดี ต้องขูดสีออกก่อน

ปกติกำแพงบ้าน ผนังบ้าน ผนังห้อง เราจะทาสีกันเป็นเรื่องปกติ แต่ก็มีบางกรณี บางพื้นที่ บางห้อง ถูกดัดแปลงไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น จากผนังห้องที่ทาสีเอาไว้แล้ว กลายเป็นผนังห้องที่ต้องการปูกระเบื้อง เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก หรือต้องการให้เช็ดถู ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น เช่น ห้องครัว เป็นต้น

ผนังห้อง ที่ปูกระเบื้อง โดยไม่ขูดสี หรือแซะร่องปูนก่อนการปูกระเบื้อง
ผนังห้อง ที่ปูกระเบื้อง โดยไม่ขูดสี หรือแซะร่องปูนก่อนการปูกระเบื้อง

Read more