ปลั๊กไฟ หรือเต้ารับฝังกำแพง ไม่ใส่บล็อค ได้ไหม?

อยู่บ้านว่างๆ รู้สึกเบื่อ อยากจะทำงานงาน DIY ซ่อมแซมบ้านเอง อยากจะเพิ่มตำแหน่งปลั๊กไฟ หรือเต้ารับภายในบ้าน ในตำแหน่งที่เราต้องการเพื่อความสะดวกในการใช้งาน จะได้ถอดเอาปลั๊กพ่วงออกเสียที ติดอยู่ตรงที่ ปลั๊กไฟทั้งบ้านเรา มันเป็นปลั๊กไฟ หรือเต้ารับแบบฝังกำแพงทั้งหมด ซึ่งดูเรียบๆ สวยดี ไม่อยากจะติดตั้งเป็นกล่องลอยขึ้นมา จะดูไม่สวยงาม

Read more